Ana Sayfa Yem Bitkileri bu sayfayı yazdırın bu sayfayı yazdırın

Yem Bitkileri

Baklagil yem bitkileri çeşitli amaçlarla ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kökleri yardımıyla toprak verimliliğini arttırmaya yardımcı olurlar. Erozyonu, dolayısıyla toprak ve su kaybını önlerler. Protein, vitamin ve mineral maddelerce zengin olduklarından yüksek besin değerli yem olarak kullanılabilirler. Yonca, korunga gibi bazı baklagil yembitkileri iyi bir balözü olarak bilinirler. Yeşil gübre olarak önemlidirler. Toprağı organik madde açısından zenginleştirirler.

Tarımsal yönden değerli birçok özelliklere sahip olan baklagil yembitkileri yeryüzünde uzun yıllardan beri yetiştirilmektedir. Örneğin, yonca (medicago sativa) M.Ö. 5.yy'da Yunanistan'da tanınmış ve buradan Avrupa'ya yayılmıştır. Anadolu'da ise en eski kayıtlar yoncanın günümüzden 3.300 yıl önce kullanıldığını belirtmektedir. Aynı şekilde korunganın da (onobrychis sativa) 1.000 yıldan fazla bir geçmişi vardır. Buna karşılık, çayır üçgülünün (trifolium repens) 15.yy, gazalboynuzunun (lotus corniculatus) ise 19.yy'da tarımına başlanmıştır.

Buğdaygil yem bitkisi tohumları ülkemiz tarımında çok az kullanılan bir bitki grubudur, halbuki yabancı ülkelerde bu bitkilerden tarımda çok faydalanılmaktadır. Hem hayvancılığın geliştirilmesinde hem de erozyon kontrolü esnasında bu bitki grubu önemli rol alır.

Ülkemizin tarımında geniş alanlarda bu tohumları kullanmamız hem ülke tarımına hem de ülke ekonomisine büyük yarar sağlayacaktır.

Buğdaygil yem bitkisi tohumları aslında hayvan yemi üretimi bakımından büyük bir önemesahiptir. Hayvanların beslenmesinde ideal düşünülen protein ve karbonhidrat oranlarını diğer yembitkisi tohumlarıyla beraber tamamlar. Bu iki grubun bitkilerinin oluşturduğu karışım hayvan beslemede hem gıda değeri hem de ekonomik bakımdan idealdir.

Bu bitkilerin tuza dayanma ve kurak koşullarda yetişebilme özellikleri onların tarımda daha geniş alanlarda kullanılmasına olanak vermektedir.