2013 yılında tescil ettirmiş olduğumuz beyaz ekmeklik buğday çeşidimiz AVORIO, TMO Barem toplantısı sonucunda Anadolu Beyaz Sert Buğday grubuna alınmıştır.