2013 yılında tescil ettirmiş olduğumuz kırmızı ekmeklik buğday çeşidimiz ADELAIDE, TMO Barem toplantısı sonucunda Anadolu Kırmızı Sert Buğday grubuna alınmıştır.