Çim

Her bölge kendine özgü toprak ve iklim koşullarına sahiptir. Çim alanlarının tesisinde başarılı olabilmek için mevcut şartlara uygun çeşitlerin seçilmesi gerekmektedir. Düzgün ve sık dokulu bir yüzey oluşturmaları, yaz – kış yeşil renklerini korumaları, basılabilir olmaları için seçilen çeşitler iyi oranlarda karıştırılarak uygulanmalıdır.

1999 yılından beri Alman, DSV (Deutsche Saatveredelung) şirketinin Türkiye distiribütörü olan Maro Tarım, yıllardır süregelen araştırmalar ile aşırı sıcak – soğuk, kurak, gölgeli ortamlar, tuzlu topraklarda kullanıma uygun çeşitler geliştirilmiş ve yıllardır Türkiye’de adaptasyon çalışmalar yapılarak sonuçlandırılmıştır.