Çayır Kelp Kuyruğu (Phleum pratense)

Açıklama

Uzun ömürlü, çok yıllık, 50 – 100 cm boyunda yumak şeklinde gelişen, buğdaygil yem bitkileri içinde sulu koşullarda en yüksek verim potansiyeline sahip bir türdür. Ot verimi yüksek, otun kalitesi çok iyidir. Kuru ot veya otlatma maksadı ile geniş alanlarda yetiştirilir. Soğuğa dayanıklı olmasına karşın kurağa dayanıksızdır. Otlatmaya pek dayanıklı olmadığından yapay meralar için uygun değildir. Daha çok kuru ot ve silo yemi elde etmek için kullanılır. Sulu yörelerde çayır üçgülü, yonca, kurak koşullarda ise domuz ayrığı ile birlikte ekilir. Serin, nemli ve ılıman bölgelere adapte olmuştur.

LISCHKA

Kolay tesis olabilen, direnme gücü fazla ve otlamaya karşı dayanıklı bir çeşittir. İklimi sert ve soğuk olan bölgelerde kullanıma uygun olduğu kanıtlanmıştır. Nispeten erkencidir ve çıkıştan sonra hızlı ve yoğun şekilde yayılır. Özellikle at ve tavşanlar için çok lezzetli bir bitkidir. At ve tavşan çiftliklerinde kullanılacak mera karışımlarının temel bitkisidir.